Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Tầm Nhìn Thay Đổi Quốc Gia

Tầm Nhìn Thay Đổi Quốc Gia ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tầm Nhìn Thay Đổi Quốc Gia – Mohammed bin Rashid Al Maktoum Tầm Nhìn Thay Đổi Quốc Gia “Người lãnh đạo tốt là người luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trước lợi ích của bất kỳ phe nhóm nào.” (Mohammed bin Rashid AI Maktoum) Từ một Tiểu quốc có nhiều người dân chết đói trong một nền kinh …

Read More »