Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đạo Mộ Bút Ký Tập 2

Đạo Mộ Bút Ký Tập 2 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đạo Mộ Bút Ký Tập 2 Câu chuyện bắt đầu từ năm mươi năm trước, một nhóm thổ phu tử – những kẻ trộm mộ ở Hồ Nam đào được một bộ sách lụa Chiến quốc, trên đó có ghi chép vị trí một ngôi mộ cổ đặc biệt, ai ngờ bọn họ lại gặp nạn dưới lòng đất, kết …

Read More »