Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh

Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh – Nassim Nicholas Taleb Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh Nassim Nicholas Tableb, tác giả quyển sách đình đám Thiên Nga Đen và là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu thời đại chúng ta, trình bày cách làm thế nào để vươn lên trong một thế giới đầy bất trắc. Cũng hệt …

Read More »