Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Tín Hiệu Và Độ Nhiễu

Tín Hiệu Và Độ Nhiễu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tín Hiệu Và Độ Nhiễu – Nate Silver Tín Hiệu Và Độ Nhiễu Tín hiệu và độ nhiễu là thành quả nghiên cứu mang tính đột phá được Nate Silver và các cộng sự thực hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bóng chày, dự báo thời tiết đến bầu cử hay thậm chí cả những trò chơi như …

Read More »