Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghĩa

Nghĩa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghĩa – Tiêu Hồng Quân, Nghê Diệc Trinh Nghĩa Người có đức “Nhân”, sống chan hòa, nhân ái, biết trân trọng giá trị bản thân và yêu thương đồng loại; khéo léo trong hành xử, luôn biết cân nhắc tiết tháo trong mọi lễ nghi nhưng không trọng đạo nghĩa thì vẫn là khuyết thiếu. I. Chú trọng làm phong …

Read More »