Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

Đảo Chìm Nổi

Đảo Chìm Nổi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đảo Chìm Nổi Có những chuyện cũ mẻm cũ mèm, xưa thật là xưa, nhưng xem lại thì sao thấy nó vẫn cứ nóng, vẫn cứ thời sự, như chuyện mới xảy ra vậy! Ví như chuyện “Giáo dục lỗ hay lời?!” – Bài viết năm 1988 – nói rằng lỗ, nay sau 26 năm vẫn… chẳng mấy đổi thay, …

Read More »