Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Cảo Thơm Trước Đèn – Hoàng Việt Long Hưng Chí

Cảo Thơm Trước Đèn - Hoàng Việt Long Hưng Chí ebook pdf/prc/epub/mobi

Cảo Thơm Trước Đèn – Hoàng Việt Long Hưng Chí – Ngô Giáp Đậu Hoàng Việt Long Hưng Chí là truyện kể lịch sử bằng chữ Hán theo thể chương hồi được Ngô Giáp Đậu biên soạn từ năm 1899, hoàn thành năm 1904, nhưng mãi đến 1993 mới được dịch in ra tiếng Việt. Tác phẩm thuật lại công cuộc …

Read More »