Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Mắng

Nghệ Thuật Mắng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Mắng – Ngô Lệ Na Nghệ Thuật Mắng Mắng không phải là lên giọng để át giọng đối phương. Nếu có phải mắng ai đó, hãy mắng một cách có lý và thâm thúy. Một trường đoạn trong một bộ phim đã khắc họa nhân vật là “lời mắng có thể biến cây sắt cong thành thẳng, có …

Read More »