Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Danh Tác Việt Nam – Tắt Đèn

Danh Tác Việt Nam - Tắt Đèn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Danh Tác Việt Nam – Tắt Đèn – Ngô Tất Tố Danh Tác Việt Nam – Tắt Đèn Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố phản ánh rất chân thực cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỷ XX dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Tác phẩm xoay quanh nhân vật …

Read More »