Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Còn Xanh Không Thiên Đường Thơ Ấu

Còn Xanh Không Thiên Đường Thơ Ấu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Còn Xanh Không Thiên Đường Thơ Ấu – Ngô Thị Thục Trang Đọc Còn xanh không, thiên đường thơ ấu của Ngô Thị Thục Trang mà tôi lại lầm thầm thơ của thi sĩ Bùi Giáng: Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu/ Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu đã xa. Cái tiêu đề của tập sách lại là một câu …

Read More »

Chết Vì Kiến Cắn

Chết Vì Kiến Cắn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chết Vì Kiến Cắn – Ngô Thị Thục Trang Chết Vì Kiến Cắn “Dạo này tối nào ngủ tôi cũng mơ. Những giấc mơ kỳ quặc. Lúc thì tôi tay trong tay với một ông già đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Lúc thì tôi thấy tóc tôi rụng từng mảng, từng mảng đến lúc đầu tôi …

Read More »