Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hằng Ngày

Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hằng Ngày ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hằng Ngày – Kỳ Anh, Ngọc Đức Nghệ Thuật Nói Chuyện Và Xã Giao Hằng Ngày bao gồm các nội dung sau: – Dẫn nhập: Thế nào là phép xã giao lịch sự? – Phép xã giao trong việc chào hỏi – Giới thiệu – Tự giới thiệu danh thiếp, những lời nói …

Read More »