Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đừng Tin, Chém Gió Đấy

Đừng Tin

Đừng Tin, Chém Gió Đấy – Người Fsoft Đừng Tin, Chém Gió Đấy – là tập hợp những bài viết của người FPT/Fsoft về quá trình tạo dựng doanh nghiệp của họ. Họ “chém gió” với chúng ta về những ngày đầu họ khởi nghiệp. Họ nói với chúng ta về chuyện đi khách, về những khó khăn gặp phải …

Read More »