Thursday , 13 December 2018
Home »

Blog Archives

Nhân Quả Không Miễn Trừ Ai

Nhân Quả Không Miễn Trừ Ai ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhân Quả Không Miễn Trừ Ai – Nguyễn Chu Phác Nhân Quả Không Miễn Trừ Ai Ngẫm xem muôn sự ở đời Ác thì gặp ác, nhân thời gặp nhân Lúc thịnh đạt gian tà trái đạoLúc cuối đời quả báo coi chừng (Nguyễn Bỉnh Khiêm) Qua mỗi câu chuyện trong sách Nhân quả không miễn trừ ai, độc giả …

Read More »