Saturday , 23 March 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Hợp Tác Thầy Trò

Nghệ Thuật Hợp Tác Thầy Trò ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Hợp Tác Thầy Trò – Nguyễn Công Điền Nghệ Thuật Hợp Tác Thầy Trò Cái hay của bài học nhiều khi không nằm trong sách vở mà đến từ chính sự giảng dạy của người thầy – thông qua phương pháp và cách nhìn nhận vấn đề của thầy – khiến trò tìm thấy động lực và hứng …

Read More »