Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Kế Toán Kiểm Toán Trong Kinh Doanh

Kế Toán Kiểm Toán Trong Kinh Doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kế Toán Kiểm Toán Trong Kinh Doanh – Nguyễn Công Tâm Kế Toán Kiểm Toán Trong Kinh Doanh “Đối với độc giả chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế, cuốn sách giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan về môi trường kinh doanh. Với cấu trúc hợp lý, cách diễn đạt giản dị và những ví dụ thực …

Read More »