Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Thần Thoại Pr

Thần Thoại Pr ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thần thoại PR là cuốn sách tuyển tập những chia sẻ thực tế từ quá trình làm nghề của một người thực hành truyền thông tại Việt Nam hơn mười năm qua

Read More »