Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Marketing Quốc Tế

Marketing Quốc Tế (Tái Bản Lần 3) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Marketing Quốc Tế – Nguyễn Đông Phong Marketing Quốc Tế Quyển sách Marketing Quốc Tế bao gồm 8 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1 : Tổng quan marketing quốc tế Chương 2: Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới Chương 3: Phương thức thâm nhập thị trường thế giới Chương 4: …

Read More »