Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Sổ Tay Quản Lý

Sổ Tay Quản Lý ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sổ Tay Quản Lý – Nguyễn Đức Lân Sổ Tay Quản Lý “Khi tìm hiểu từng hạng mục, giá thành, nên dùng phương thức tư duy ngược, giả thiết tất cả giá thành đều là chi phí không hợp lý, sau đó giả thiết, nếu giảm xuống thì sẽ như thế nào? Có ảnh hưởng đến thu nhập hoặc lợi …

Read More »