Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc

Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc – Nguyễn Duy Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc “Kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị” là câu nói nổi tiếng từ thời phong kiến, hầu như ai cũng biết. “Kẻ lao tâm” ở đây chỉ nhà lãnh đạo, chỉ huy, còn “kẻ lao lực” ở đây chỉ người bị …

Read More »