Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Dự Thảo Ngân Sách Dành Cho Các Nhà Quản Lý

Dự Thảo Ngân Sách Dành Cho Các Nhà Quản Lý ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Dự Thảo Ngân Sách Dành Cho Các Nhà Quản Lý – Nguyễn Hoàng Tuấn Dự Thảo Ngân Sách Dành Cho Các Nhà Quản Lý cung cấp những phương pháp và cách thức để quản lý ngân sách công ty một cách hiệu quả. Cho dù loại hình ngân sách cần dự thảo là gì, cuốn sách này cũng sẽ là …

Read More »

Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công

Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công – Nguyễn Hoàng Tuấn Các Chiến Lược Để Tuyển Dụng Thành Công Quyển sách sẽ là một công cụ rất quý giá hỗ trợ cho các nhà tuyển dụng trong việc tìm kiếm nhân tài, là một nguồn hỗ trợ nhân sự rất lớn cho các công ty và doanh nghiệp, và …

Read More »