Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Danh Tác Việt Nam – Bỉ Vỏ

Danh Tác Việt Nam - Bỉ Vỏ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Danh Tác Việt Nam – Bỉ Vỏ – Nguyên Hồng Danh Tác Việt Nam – Bỉ Vỏ Bỉ vỏ của Nguyên Hồng là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của dòng văn học hiện thực phê phán. Qua tác phẩm, những nét tiêu biểu của một lớp người sống dưới đáy xã hội, cuộc sống lầm than, đói …

Read More »

Danh Tác Văn Học Việt Nam – Những Ngày Thơ Ấu

Danh Tác Văn Học Việt Nam - Những Ngày Thơ Ấu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Danh Tác Văn Học Việt Nam – Những Ngày Thơ Ấu – Nguyên Hồng Danh Tác Văn Học Việt Nam – Những Ngày Thơ Ấu Trong văn đàn văn học Việt Nam, nhà văn Nguyên Hồng được đồng nghiệp và độc giả ưu ái gọi bằng danh hiệu “Nhà văn của phụ nữ và trẻ em”. Nguyên Hồng từng có …

Read More »

Danh Tác Văn Học Việt Nam – Bỉ Vỏ

Danh Tác Văn Học Việt Nam -  Bỉ Vỏ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Danh Tác Văn Học Việt Nam – Bỉ Vỏ – Nguyên Hồng Danh Tác Văn Học Việt Nam – Bỉ Vỏ “Khốn nạn! Khách có ra hồn khách. Người sang trọng thì đã đi cô đầu, đi nhảy, nên chỉ có rặt những phường cu li cu leo, cơm thầy cơm cô rửng mỡ hay may mắn lắm, ông bồi, …

Read More »

Bỉ Vỏ

Bỉ Vỏ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bỉ Vỏ – Nguyên Hồng Bỉ Vỏ Bỉ vỏ của Nguyên Hồng là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của dòng văn học hiện thực phê phán. Qua tác phẩm, những nét tiêu biểu của một lớp người sống dưới đáy xã hội, cuộc sống lầm than, đói khổ của tầng lớp nhân dân lao động và cả …

Read More »