Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

Đại Việt Quốc Thư

Đại Việt Quốc Thư ebook pdf/prc/epub/mobi

Đại Việt Quốc Thư – Nguyễn Huệ Quốc dân ta vẫn ghi nhớ vua Quang Trung về chiến công đánh đuổi quan Mãn Thanh, vẫn than tiếc cho vua Quang Trung không được trường thọ để đưa dân tộc đến cảnh phú cường. Lịch sử đời Nguyễn – Quang Trung bị lu mờ từ khi có triều đại Nguyễn – …

Read More »