Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Hành Trình Xa Xứ – Giấc Mơ Quốc Gia Khởi Nghiệp

Hành Trình Xa Xứ - Giấc Mơ Quốc Gia Khởi Nghiệp (Bìa Cứng) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hành Trình Xa Xứ – Giấc Mơ Quốc Gia Khởi Nghiệp – Nguyễn Hữu Thái Hòa Hành Trình Xa Xứ – Giấc Mơ Quốc Gia Khởi Nghiệp “Giấc mơ quốc gia khởi nghiệp – Hành trình xa xứ” là câu chuyện về con đường khởi nghiệp doanh nhân Nguyễn Hữu Thái Hòa, cái tên quen thuộc cả ở lĩnh vực …

Read More »