Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đồng Tiền Hai Mặt

Đồng Tiền Hai Mặt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đồng Tiền Hai Mặt – Nguyễn Khắc Mẫn Đồng Tiền Hai Mặt là quyển sách viết về xã hội càng phát triển, đồng tiền càng có vị thế. Tiền có thể mang lại hạnh phúc, ấm no nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi khiến nhân gian thất cách, đổi trắng thay đen, tha hóa đạo đức, xoay …

Read More »