Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Bút Ký Lính Tăng – Hành Trình Đến Dinh Độc Lập

Bút Ký Lính Tăng - Hành Trình Đến Dinh Độc Lập ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bút Ký Lính Tăng – Hành Trình Đến Dinh Độc Lập – Nguyễn Khắc Nguyệt Bút Ký Lính Tăng – Hành Trình Đến Dinh Độc Lập Hành trình đến ngày chiến thắng chẳng hề dễ dàng như có người đã từng suy nghĩ: về không gian nó trải dài hàng nghìn cây số, về thời gian là nghìn ngày có …

Read More »

1 Chọi 10 – Trận Đấu Tăng Bi Tráng

1 Chọi 10 - Trận Đấu Tăng Bi Tráng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

1 Chọi 10 – Trận Đấu Tăng Bi Tráng – Nguyễn Khắc Nguyệt 1 Chọi 10 – Trận Đấu Tăng Bi Tráng Các nhà quân sự phương Tây gọi Tây Nguyên là “Mái nhà của Đông Dương” và khẳng định: “Ai làm chủ Tây Nguyên sẽ làm chủ Đông Dương”. Do đó, người Mỹ luôn muốn làm chủ địa bàn …

Read More »