Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Quản lý – Khởi Nguồn Của Thành Công

Quản lý – Khởi Nguồn Của Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản lý – Khởi Nguồn Của Thành Công – Nguyễn Khắc Vắn Quản lý : khởi nguồn của thành công được viết bởi Rodd Wagner and James K. Harter là một trong những cuốn sách lọt vào danh sách Sách bán chạy nhất của New York Times. Trong cuốn sách này, các tác giả đề cập đến những đặc tính …

Read More »