Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Tự Học IELTS – Speaking Và Writing

Tự Học IELTS - Speaking Và Writing ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tự Học IELTS – Speaking Và Writing – Nguyễn Mai Đức Tự Học IELTS – Speaking Và Writing Kỳ thi tiếng Anh IELTS được chia làm 4 kỹ năng, bao gồm Listening, Reading, Writing và Speaking. Trong đó hai phần kỹ năng gây nhiều khó khăn cho các thí sinh là Speaking và Writing bởi lẽ chúng đòi hỏi sự …

Read More »