Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người

Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người – Nguyễn Ngọc Oanh Vũ Mô Hình V-3T Chiến Lược Phát Triển Con Người Mô hình V-3T là mô hình đầu tiên tích hợp ba yếu tố tâm-trí-tài trong khoa học phát triển con người chiến lược; xem xét từng yếu tố tâm, trí, tài theo nghĩa rộng của nó, qua …

Read More »