Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Đi Ngang Hà Nội

Đi Ngang Hà Nội ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đi Ngang Hà Nội – Nguyễn Ngọc Tiến Đi Ngang Hà Nội Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đã giải thích vì sao lại là “Đi Ngang Hà Nội”: “Tôi sinh ra thì Hà Nội đã có rồi và hết cả cuộc đời tôi thì cũng chỉ là một lần đi qua Hà Nội mà thôi, vì thế cuốn sách có …

Read More »

Đi Dọc Hà Nội

Đi Dọc Hà Nội ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đi Dọc Hà Nội – Nguyễn Ngọc Tiến Đi Dọc Hà Nội “Đi Dọc Hà Nội” cùng với “Đi Ngang Hà Nội” là hai nửa hoàn thiện nên chân dung một Hà Nội thăng trầm theo dòng lịch sử. Nhưng ở đây là một lịch sử khác với những cuốn sách sử khoa giáo, mà là một lịch sử phong …

Read More »

Lính Hà – Nguyễn Ngọc Tiến

Lính Hà ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI | Nguyễn Ngọc Tiến

Lính Hà là cuộc hành trình từ hè phố Hà Nội tới miền rừng hoang thốt nốt xứ Tây Nam, trong bối cảnh cuộc chiến biên giới âm thầm mà khốc liệt ngay sau ngày Giải phóng

Read More »