Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Phương Pháp Dạy Học Sinh – Ứng Biến Kịp Thời

Phương Pháp Dạy Học Sinh - Ứng Biến Kịp Thời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phương Pháp Dạy Học Sinh – Ứng Biến Kịp Thời – Nguyễn Như Pháp, Bùi Thị Thùy Trang Phương Pháp Dạy Học Sinh – Ứng Biến Kịp Thời Trẻ em ngoan ngoãn, biết đối đáp thông minh, lanh lợi, ứng biến kịp thời trong các tình huống thì luôn được mọi người yêu quý. Trẻ có khả năng ứng biến …

Read More »

Phương Pháp Dạy Học Sinh – Nâng Cao Thành Tích Học Tập

Phương Pháp Dạy Học Sinh - Nâng Cao Thành Tích Học Tập ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phương Pháp Dạy Học Sinh – Nâng Cao Thành Tích Học Tập – Nguyễn Như Pháp, Bùi Thị Thùy Trang Phương Pháp Dạy Học Sinh – Nâng Cao Thành Tích Học Tập Người đi học thường rất quan tâm đến nội dung cần học, đến kết quả học tập, bởi vậy việc lựa chọn phương pháp học phù hợp để …

Read More »