Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Cuồng Phong

Cuồng Phong ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuồng Phong Cuồng phong là cuốn tiểu thuyết để đời của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Hách. Tác phẩm được ông hoàn thành trong 10 năm, ra mắt độc giả lần đầu năm 2008. Thông qua câu chuyện trong một gia tộc bốn thế hệ, tiểu thuyết phản ánh chân thực giai đoạn thế kỷ 20 của đất nước. Bốn thế hệ trong Cuồng …

Read More »