Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới – Nguyễn Phi Vân Quảy gánh băng đồng ra thế giới được tái bản sau 2 tháng xuất bản, với phiên bản Social Book lần đầu tiên tại Việt Nam (ứng dụng messenger code để chat trực tiếp với tác giả và cộng đồng những người đọc sách. Ứng dụng QR code để …

Read More »

Nhượng Quyền Khởi Nghiệp – Con Đường Ngắn Để Bước Ra

Nhượng Quyền Khởi Nghiệp - Con Đường Ngắn Để Bước Ra ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhượng Quyền Khởi Nghiệp – Con Đường Ngắn Để Bước Ra – Nguyễn Phi Vân Nhượng Quyền Khởi Nghiệp – Con Đường Ngắn Để Bước Ra Giá trị cốt lõi của cuốn sách này chính là cung cấp cho người đọc Việt Nam từ A đến Z về bức tranh nhượng quyền trên toàn thế giới, với các thông tin …

Read More »