Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Công Lý Hòa Bình Trên Biển Đông

Công Lý  Hòa Bình Trên Biển Đông ebook pdf/prc/epub/mobi

Công Lý Hòa Bình Trên Biển Đông – Nguyễn Thái Hợp Công Lý & Hòa Bình Trên Biển Đông quy tụ một số nghiên cứu được soạn thảo vào năm 2011, trước khi xảy ra sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải dương 981 trong lãnh hải Việt Nam. Cuốn sách là tập hợp các bài nghiên cứu …

Read More »