Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Phong Cách PR Chuyên Nghiệp

Phong Cách PR Chuyên Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phong Cách PR Chuyên Nghiệp – Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu Phong Cách PR Chuyên Nghiệp Khác với những cuốn sách đã xuất bản về nghề PR, Phong cách PR chuyên nghiệp đi sâu vào phân tích quy trình làm việc của một chuyên viên PR trong môi trường kinh doanh thực tế, đồng thời cung cấp cho …

Read More »