Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Câu Chuyện Của Cánh Đồng

Câu Chuyện Của Cánh Đồng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Câu Chuyện Của Cánh Đồng – Nguyễn Thị Việt Hà Câu Chuyện Của Cánh Đồng “Khi tha hương người ta mới hiểu, nhìn ngọn khói nhảy loi choi trên nóc nhà ở quê người mà nao nức nhớ quê mình đến cồn cào gan dạ, thèm được ngồi bên cà ràng ấm nóng đợi mẹ sai biểu làm chuyện này …

Read More »

Bức Thư Tình Thứ 901

Bức Thư Tình Thứ 901 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bức Thư Tình Thứ 901 – Nguyễn Thị Việt Hà Bức thư tình thứ 901 – Tôi luôn canh cánh bên lòng những phận đời phụ nữ bé mọn, ở góc khuất đâu đó, bị lãng quên, bị vùi dập… Những người phụ nữ mà đáng lý họ được quan tâm và thấu hiểu. Tôi viết, giống như một cách …

Read More »