Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Bản Đồ Tư Duy Trong Giải Quyết Vấn Đề

Bản Đồ Tư Duy Trong Giải Quyết Vấn Đề ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bản Đồ Tư Duy Trong Giải Quyết Vấn Đề – Nguyễn Thụy Khánh Chương Bản Đồ Tư Duy Trong Giải Quyết Vấn Đề Vấn đề là thứ mà chúng ta luôn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày,nó xuất hiện khắp mọi nơi và rất khác nhau, tính lớn nhỏ, đơn giản hay phức tạp của vấn đề rất đa …

Read More »

Bản Đồ Tư Duy Trong Thuyết Trình

Bản Đồ Tư Duy Trong Thuyết Trình ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bản Đồ Tư Duy Trong Thuyết Trình – Nguyễn Thụy Khánh Chương Bản Đồ Tư Duy Trong Thuyết Trình Thuyết trình là một trong những kỹ năng quan trọng trong công việc và cuộc sống. Có rất nhiều người trong đầu chứa đựng đầy ắp ý tưởng hay nhưng không bao giờ có thể trình bày một cách hiệu quả. …

Read More »

Ai Sẽ Được Thăng Tiến

Ai Sẽ Được Thăng Tiến ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ai Sẽ Được Thăng Tiến – Nguyễn Thụy Khánh Chương Ai Sẽ Được Thăng Tiến – Chính trị doanh nghiệp là một kỹ năng quan trọng trong số những kỹ năng giúp bạn đạt được thành công trong công việc. Có thể bạn đã nhận thấy tầm quan trọng của kỹ năng này. Nếu vậy thì cần phải mau chóng …

Read More »