Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Bí Quyết Tìm Việc Thành Công

Bí Quyết Tìm Việc Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Quyết Tìm Việc Thành Công – Nguyễn Văn Hiếu Bí quyết tìm việc thành công là tập hợp những kinh nghiệm quí báu được đúc kết, rút tỉa trong nhiều năm của một diễn giả chuyên đào tạo, huấn luyện, lên tinh thần, tạo động lực và đánh thức tiềm năng cho các nguồn nhân lực. Nhiều sai lầm …

Read More »