Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Trung Quốc Sau Khủng Hoảng

Trung Quốc Sau Khủng Hoảng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trung Quốc Sau Khủng Hoảng – Nguyễn Văn Nhã ( tổng hợp và dịch) Trung Quốc Sau Khủng Hoảng – Một năm sau cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển tốt, tăng trưởng trên 8% vào năm 2009. Trong khi đó, các nước Tây phương và Nhật Bản vẫn còn chìm …

Read More »