Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Bước Ra Từ Thầm Lặng

Bước Ra Từ Thầm Lặng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bước Ra Từ Thầm Lặng – Mã Thiện Đồng, Nguyễn Văn Tàu Bước Ra Từ Thầm Lặng Tác phẩm gồm 20 bài viết về những chiến sĩ tình báo của cụm H63 cùng những gian nan họ phải đối đầu, đó là nhà báo Phạm Xuân Ẩn; là cô thư ký xinh đẹp Nguyễn Thị Yên Thảo (Tám Thảo) ở …

Read More »