Sunday , 20 January 2019
Home »

Blog Archives

Chơi Trò Đồng Xanh

Chơi Trò Đồng Xanh (Limbooks) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chơi Trò Đồng Xanh – Nguyễn Văn Thiện Chơi Trò Đồng Xanh Cuốn sách này bao gồm 40 truyện ngắn, về nội dung, chỉ là mô phỏng những câu chuyện hiện thực, bằng cách bày ra nhiều trò chơi, chơi trò đồng xanh, chơi trò vòng quanh, chơi trò đế vương, chơi trò chui bao… những trò chơi như giả, …

Read More »