Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Thư Gửi Quý Nhà Giàu Việt Nam

Thư Gửi Quý Nhà Giàu Việt Nam (Sách Bỏ Túi) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thư Gửi Quý Nhà Giàu Việt Nam – Nguyễn Xuân Xanh Thư Gửi Quý Nhà Giàu Việt Nam Khi trình bày chi tiết những cam kết hiến tặng những khối tài sản khổng lồ, phần lớn gia tài của rất nhiều tỷ phú Mỹ, tác giả đã nói đến một khái niệm mới ở Hoa Kỳ: Người ta nói đến …

Read More »