Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Ba Nghìn Thế Giới Thơm

Ba Nghìn Thế Giới Thơm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ba Nghìn Thế Giới Thơm – Nhật Chiêu Ba Nghìn Thế Giới Thơm “Mùi hoa mơ ơi Con đường núi mọc Bỗng nhiên mặt trời” Như một thiền ngôn xưa, trong hạt cải nhỏ xíu bao hàm cả nhật nguyệt, trên đầu sợi lông dồn tụ cả càn khôn. Từ xưa, người Nhật tin rằng thơ ca có năng lực …

Read More »