Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Doanh Nghiệp Vượt Rào Cản Để Thành Công

Doanh Nghiệp Vượt Rào Cản Để Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Doanh Nghiệp Vượt Rào Cản Để Thành Công – Nhóm sức sống mới Là một nhà quản lý, bạn phải được chuẩn bị để đưa ra sự thay đổi, đồng thời phải chấp nhận và ủng hộ sự thay đổi mà tổ chức đã quyết định, thậm chí ngay cả khi bạn không đồng tình với điều đó. Nếu bạn …

Read More »

Doanh Nghiệp Thành Công Nhờ Lãnh Đạo Tài Hoa

Doanh Nghiệp Thành Công Nhờ Lãnh Đạo Tài Hoa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Doanh Nghiệp Thành Công Nhờ Lãnh Đạo Tài Hoa – Nhóm sức sống mới Doanh nghiệp nhỏ, ý tưởng lớn sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm, cũng như kĩ năng cần thiết trong việc xây dựng, điều hành và phát triển một công ty nhỏ, từ cách huy động vốn khởi nghiệp, tuyển dụng nhân sự, …

Read More »