Wednesday , 19 December 2018
Home »

Blog Archives

1/14 Tập 4: Người Thừa Thứ 14

1/14 Tập 4: Người Thừa Thứ 14 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

1/14 Tập 4: Người Thừa Thứ 14 – Ninh Hàng Nhất 1/14 Tập 4: Người Thừa Thứ 14 Trong mười bốn nhà văn tham gia đã có hai người bị giết hại một cách thần bí. Hung thủ và “người tổ chức” là ai còn là ẩn số, nhưng “Trò chơi tử thần” vẫn phải tiếp tục. Ở bệnh viện …

Read More »