Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Trở Thành Anh Hùng Trong Đời Thường

Trở Thành Anh Hùng Trong Đời Thường ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trở Thành Anh Hùng Trong Đời Thường là một cách nói tuy có vẻ cường điệu, gây chú ý nhưng mục đích chỉ nêu rõ, nhấn mạnh cách làm thế nào để biến những suy nghĩ và hành vi “tự đầu hàng” thành những hành động anh hùng.

Read More »