Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Thế Lưỡng Nan Của Nhà Sáng Lập

Thế Lưỡng Nan Của Nhà Sáng Lập ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thế Lưỡng Nan Của Nhà Sáng Lập – Noam Wasserman Thế Lưỡng Nan Của Nhà Sáng Lập Trước khi cân nhắc thành lập một doanh nghiệp, các doanh nhân sẽ phải đối mặt với những quyết định có thể làm thoái chí nản lòng bất kỳ ai: Họ nên thành lập một mình hay kêu gọi thêm nhà đồng khởi …

Read More »