Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Ba Áng Mây Trôi Dạt Xứ Bèo

Ba Áng Mây Trôi Dạt Xứ Bèo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ba Áng Mây Trôi Dạt Xứ Bèo – Nuage Rose Ba Áng Mây Trôi Dạt Xứ Bèo Trong cuốn tự truyện mang màu sắc của một tiểu thuyết này, tác giả người Pháp gốc Vitệ Nuage Rose (Hồng Vân) kể về những năm tháng rời Hà Nội theo gia đình đi sơ tán. Giữa những u ám, đói khát và …

Read More »