Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Giải Quyết Vấn Đề Theo Phương Thức Toyota

Giải Quyết Vấn Đề Theo Phương Thức Toyota ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giải Quyết Vấn Đề Theo Phương Thức Toyota – Ojt Solutions Giải Quyết Vấn Đề Theo Phương Thức Toyota Cuốn sách chủ yếu nói về các nội dung: Bí quyết nào tạo nên sức mạnh của Toyota? Phương pháp giải quyết vấn đề dẫn đến đột phá, chính là bí quyết sức mạnh của Toyota. Với 8 bước giải quyết …

Read More »