Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Theo Chân Steve Jobs

Theo Chân Steve Jobs ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Theo Chân Steve Jobs – Omar Johnson Theo Chân Steve Jobs Sách Theo chân Steve Jobs là cuốn sách chứa đựng bản tóm lược về cuộc đời, quá trình lập nghiệp cũng như những thành tựu của Steve Jobs – người đã xây dựng nên đế chế Apple. Trong đó, Omar Johnson phân tích các nhân tố tác động đến …

Read More »