Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Thuật Phát Hiện Lừa Dối

Thuật Phát Hiện Lừa Dối ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thuật Phát Hiện Lừa Dối giới thiệu với các bạn phương pháp căn bản , kết hợp kỹ năng quan sát khuôn mặt với kỹ năng thẩm vấn, cũng như giải mã ngôn ngữ và giọng nói, phát hiện những dấu hiệu con người thường bộc lộ khi cố ý che giấu sự thật.

Read More »